top of page

Priser

Alle priser er inkludert mva.

Kvadratmeter i prislisten gjelder bruttoareal.

Eierskifterapport

Tilstandsrapport

(Les mer om dette lenger ned på siden)

Leilighet 0-100 m2                                                                                                    8500,- kr

Leilighet over 100 m2                                                                                             10 000,- kr

Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig 0-180 m2                   11 000,- kr

Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig 180-300 m2              12 500,- kr

Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig over 300 m2             Etter avtale

Verditakst

Leilighet 0-100 m2                                                                                                     4000,- kr

Leilighet over 100 m2                                                                                                5000,- kr

Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig 0-350 m2                      5000,- kr

Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig over 350 m2                 6000,- kr

Skadetakst

Reklamasjonstakst

Faktureres etter medgått tid og materiell                                              1250,- kr pr. time

Fagmann på visning/ overtakelse

Ingen rapport                                                                                                  1250,- kr pr. time

Byggelånsoppfølging

Forhåndstakst, befaringer på byggeplass og sluttrapport (verdivurdering). 

Blir fakturert etter medgått tid og materiell.                                            1250,- kr pr. time

Forhåndstakst

- Potensiell fremtidig markedsverdi av bolig ved rehabilitering, tilbygg, påbygg

og lignende.                                                                                                                    5000,- kr

- Antatt verdi av bolig som skal oppføres.

Energimerking

Sier noe om hvor energieffektiv boligen er.

Krav til energimerke ved salg av bolig.                                                                   5000,- kr

Energirådgivning

Enova gir 5000 kr i støtte ved bruk av energirådgiver.                                       12 000,- kr

Les mer om kriterier på www.enova.no

Verdivurdering av tomt

                                                                                                                                          4 000,- kr

Inkludert i eierskifterapport og generell info.

Eierskifterapport:

- Tre våtrom pr. enhet. Er det flere en dette blir der fakturert 2 000,- kr pr. stk.

- Nødvendig hulltaking der takstmann vurdere dette som nødvendig.

- Enkel beskrivelse av garasje, bod, uthus o.l. Uten tilstandsvurdering.

- Ved verdivurdering på eierskifterapport kommer tillegg på 2 500,- kr.

Ønskes det tilstandsvurdering av garasje/uthus/løe eller naust uten innlagt vann og/eller strøm kommer det tillegg 2 000,- kr pr. stykk. 3 000,- kr pr. stykk om det er innlagt vann og/eller strøm.

- Det tas høyde for at kunde innhenter nødvendig dokumentasjon. 

- Har bolig en ekstra boenhet som hybel eller leilighet blir det ekstra  kostnad på 2 500,- kr. pr. stk.

- Ønskes det befaringer etter ordinær arbeidstid ( 08.00 - 16.00, mandag-fredag) vil det komme et tillegg på 1 500,- kr.

- Ved oppdatering av rapport faktureres halv pris, forutsett at det er samme eier og det skjer innen 12 måneder fra sist rapport.

- Ved avbestilling etter at dokumentasjon er innhentet blir det fakturert 2 000,- kr

- Ferje, bom og kjøring (7 kr. pr. kilometer) kommer i tillegg om ikke annet er avtalt.

bottom of page